ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot


oxygen.readyplanet.com
เว็บไซต์สำเร็จรูป แห่งแรก และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


ปาย(แม่ฮองสอน) article

ทัวร์ปายสบายใจ mini 1 บิน-กิน-นอน 3วัน 2คืน 
ช่วงการเดินทาง : 1 มี.ค. 2553 - 15 ต.ค. 2553
ราคาเริ่มต้น :   4,xxx บาท

บิน ไป ปาย สบายใจจัง กับ โปรแกรม "ปายสบายใจ mini 1 บิน + กิน + นอน" บินไปเที่ยวปาย กับสายการบิน xxx  พร้อมที่พักสุดหรู ใจกลางเมืองปาย 3 วัน 2 คืน พร้อม โปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษ

แพคเกจทัวร์รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด โดยสายการบินxxx
  • ค่าโรงแรมที่พัก (2 ท่านต่อห้อง) สามารถเลือกได้ตามรายการ พร้อมอาหารเช้า
  • รถรับส่งระหว่างสนามบิน และที่พัก

แพจเกจทัวร์ไม่รวม

  • ค่าประกันภัยการเดินทาง
  • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
  • ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
  • ค่าอาหารมื้ออื่นๆ นอกเหนือจากในรายการ
  • ค่าทิปพนักงาน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าทำพาสปอร์ตและวีซ่า
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

ชื่อ-นามสกุล :  *
ที่อยู่ :  *
อีเมล :  *
เบอร์โทร :  *
จำนวนคน :  *
วันที่เดินทาง :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *:: ภาคเหนือ ::

เชียงราย article
เชียงใหม่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เริ่มทัวร์ จำกัด
เลขที่ xxx/xxx ซอยรามอินทรา 103/2
ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
โทร. 02-540-0330 24 ชั่วโมง ทุกวัน
แฟกซ์. 02-540-0331 | Email: info@readyplanet.com